Parkeren

Parkeren

We hebben geregeld dat DS/ID's op de binnenplaats kunnen parkeren. Daar is echter beperkte ruimte.

Rondom het museum zijn verschillende parkeerplaatsen waar ook geparkeerd kan worden.

De parkeerplaatsen voor bezoekers van het evenement (DS/ID en niet DS/ID) zullen duidelijk aangegeven worden met borden.

ParkerenDS

De DS’n komen zoveel mogelijk op het binnenplein van het museum. Andere auto’s parkeren op de reguliere parkeerplaats van het museum. Zijn er teveel snoeken voor het binnenplein, dan kan er eventueel geparkeerd worden op de parkeerplaats aan de Oude gracht (rechtsonder op de foto).

Via de hoofdingang worden bezoekers met een DS doorverwezen naar deze parkeerplaats. Dit moet d.m.v. borden worden aangegeven. Deze parkeerplaats is alleen toegankelijk voor DS’en. Andere auto’s, ook van clubleden, dienen worden te geparkeerd op de reguliere parkeerplaats voor het normale publiek. Dat is iets buiten het dorp, waar de reguliere bewegwijzering ook naar verwijst.

parkeren

2024  Citroën ID-DS Najaarsevenement 2014  DSclub Regio Noord